Als de bestanden van Symphony toekomen in het Docu center, maar niet gekoppeld worden aan een consultatie, controleer dan of er resultaten staan in de tabel 'Ontvangen bestanden (geen bestemming)' in het Docu center.

  • Probeer deze lijst volledig uit te klappen, zodat u alle resultaten krijgt. Bevat deze lijst bestanden met bron 'Symphony'? Zo ja, dan is de relatie met de bestanden verloren gegaan, waarschijnlijk omdat u bij het aanmaken van de scan de consultatienummer niet heeft ingevuld. U kunt dit bestand handmatig op de correcte plaats wegzetten met het 'Bewaren'-icoon ().


Als de bestanden van Symphony niet toekomen in het Docu center, controleer dan wanneer Symphony het laatst succesvol is herstart. Dat kunt u controleren door naar de datum te kijken op het Dashboard.

  • Controleer of Symphony zeker nog netstroom heeft en aan staat (groen lampje moet branden), en controleer of Symphony op het netwerk aangesloten is (lichtje achteraan met de transparante stekker moet flikkeren).
  • Sluit een toetsenbord aan op Symphony en druk een paar keer op 'Enter' en de spatiebalk. Als er een probleem was met het opstarten zal Symphony na een kwartier verschijnen op het Dashboard als 'Laatste herstart'.


Als het niet lukt om zelf het probleem op te lossen met de bovenstaande procedure, gelieve dan contact op te nemen met ons via fuga@sonetas.eu.