Fuga heeft een API (Application Programming Interface) ontwikkeld die gebruikt kan worden om te integreren met digitale telefoontoepassingen. Het effect is dat als de klant belt, de klantenfiche geopend wordt aan de hand van het bellende telefoonnummer.


De API is vrij eenvoudig en kan de klantenfiche laten openen doordat volgende url wordt opgeroepen: https://sonetas.eu/fuga/restc/ui/persons/phone/{number}, bijvoorbeeld https://sonetas.eu/fuga/restc/ui/persons/phone/0495278769.


Als u als leverancier of ontwikkelaar van telefooncentrales gebruik wilt maken van deze API volstaat het om een applicationKey aan te vragen via fuga@sonetas.eu. Deze applicationKey dient ofwel in de http header gespecificeerd te worden met naam 'X-Application-Key' of als query parameter in de url met als naam 'applicationKey'.


Afhankelijk van het formaat van het telefoonnummer kan het wel zijn dat we een opkuis moeten organiseren van de telefoonnummers in Fuga.


Volgende leveranciers implementeren de laatste versie van de API:


Leverancier
Extra
Allocloud
documentatie