Product toevoegen


Om een nieuw product aan te maken, moet u in de tab Stock zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Product toevoegen. Ook vanuit het overzicht van de items (zie hier) kunt u met de plus een item aanmaken.


In het nieuwe scherm moet u verschillende gegevens invullen. Uniek voor Concerto zijn de volgende instellingen:

  • Groep-ID - Via dit tekstveld kunt u groepen aanmaken voor uw items. Handig om bijvoorbeeld categorieën te maken in de lijst van producten. De inhoud van deze Groep-ID's bepaalt u zelf.
  • Nalevingsniveau - Via een kleurencode kunt u aangeven wat het nalevingsniveau is voor de praktijk. U kunt hieraan uw eigen betekenis geven. Zo kunt u bijvoorbeeld met een rode kleur aangeven dat de praktijk bepaalde producten niet langer mag gebruiken. Of met een groene kleur kunt u aangeven dat een bepaalde item standaard gebruikt moet worden door de praktijk.Lees ook hier de afzonderlijke pagina over het toevoegen van producten in de context van een gewone Fuga. Hierin worden alle andere details uitgelegd.


Nadat u het product heeft bewaard, krijgt u een detailpagina te zien. Zoals u zult zien, staat de status van dit product op 'Niet vergrendeld'. Deze status kunt u aanpassen door op het 'Vergrendelen'-icoon () te klikken. Bij het vergrendelen worden een aantal velden vergrendeld, sommige velden blijven steeds wijzigbaar.


Product aanpassen/beheren


U kunt de fiche ook wijzigen door op het 'Bewerken'-icoon () te klikken. Houd er rekening mee dat u hiermee enkel de wijzigbare gegevens kunt aanpassen, aangezien het publiceren een paar details vergrendelt. Ook kunt u de fiche activeren () of deactiveren ().


Producten verwijderen is onmogelijk via Concerto, aangezien dit grote gevolgen kan hebben op de eindgebruiker.


Synchroniseren


Als u uiteindelijk de veranderingen wilt synchroniseren/doorvoeren naar de praktijk(en) klikt u op het 'Synchroniseren'-icoon. Dit is mogelijk voor alle opgelijste items (icoon bovenaan) of voor één bepaald item (icoon in de rij van het item).


Hierbij is het mogelijk om bepaalde gegevens uit te sluiten of toe te voegen:

  • Met financiële gegevens - Hiermee synchroniseert u de financiële gegevens van de producten mee naar de praktijken. Daarmee bedoelen we de prijszetting, de prijs, kortingen, etc.

Daarnaast selecteert u de beheerde praktijken bij wie u de aanpassing(en) wilt doorvoeren.