Stock

Hoe kan ik de uitgaande eenheden van een product aanpassen zonder de historische stock en toedieningshoeveelheden te beïnvloeden en zonder het product te ontgrendelen?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:34 PM
Hoe kan ik mijn stock invoeren in Fuga?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:35 PM
Hoe kan ik producten verwijderen waar ik geen stockbeheer op doe?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:36 PM
Na het inlezen van een levering (leveringsdocument) is het product nog steeds niet beschikbaar in de consultatie? Hoe komt dit?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:36 PM
Ik verander van groothandel. Hoe geef ik dit in in Fuga?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:37 PM
Bij het opslaan van geleverde loten (onder de lijst van verzonden leveringen) zie ik geen producten wanneer ik op de grote vrachtwagen klik. Hoe komt dit?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:37 PM
Ik krijg de melding 'Afwijking btw-tarief tussen product info en nieuwe levering (…)' wanneer ik de stock probeer in te laden. Wat betekent deze melding en hoe is het op te lossen?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:38 PM
Ik zou graag een volledig flesje verkopen in plaats van bijvoorbeeld twee halve flesjes. Hoe kan ik dit instellen?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:38 PM
Wat zijn de minimale en maximale stock?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:39 PM
Kan ik de stock in mijn depot verdelen over verschillende virtuele depots om de stock in mijn auto en de stock in de consultatieruimte apart te beheren?
Momenteel beschikken we nog niet over een Engelstalige handleiding. Klik hier om naar de Nederlandstalige pagina te gaan.
Wed, 18 Mar, 2020 at 2:39 PM