Standaard templates kunnen niet aangepast worden. Wat u wel kunt doen, is een nieuwe template maken op basis van de standaard template. Die kunt u dan aanpassen naar wat u voor ogen had. 


Concreet gezien kunt u onder de tab Instellingen een nieuwe template maken door onder de acties Template toevoegen aan te klikken. Hier stelt u allereerst de 'Bestemming/context' juist in - voor vaccinatierappels is dit bijvoorbeeld 'Dier'. Vervolgens kiest u de standaard template waarop de nieuwe template gebaseerd moet worden, door die te selecteren onder 'Gebaseerd op'. Hierna kunt u de wijziging(en) maken die nodig zijn. Geef de template een herkenbare naam en bewaar uw nieuwe template.


Hier leest u hoe u een template kunt maken.


Let op: als de nieuwe template is aangemaakt en u wilt die gebruiken in plaats van de huidige template, moet u de nieuwe template in de juiste context toevoegen.


Als u bijvoorbeeld een nieuw vaccinatierappel heeft gemaakt, moet u in uw protocols de gebruikte template wijzigen naar de nieuwe, zodat Fuga de juiste template in de juiste situatie verstuurt. Dit kunt u aanpassen in de protocolfiche. Of als u bijvoorbeeld een nieuwe afspraakherinnering heeft gemaakt, moet u de template vervangen onder Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Herinnering afspraak.