Item toevoegen


Om een nieuw item (handeling, protocol, template en zorgplan) aan te maken, moet u in de tab Instellingen zitten. Onder de acties kunt u vervolgens een Handeling toevoegen, Protocol toevoegen, Template toevoegen en Zorgplan toevoegen. Ook vanuit het overzicht van de items (zie hier) kunt u met de plus een item aanmaken.


In het nieuwe scherm moet u verschillende gegevens invullen. Uniek voor Concerto zijn de volgende instellingen:

  • Groep-ID - Via dit tekstveld kunt u groepen aanmaken voor uw items. Handig om bijvoorbeeld categorieën te maken in de lijst van handelingen en protocols. De inhoud van deze Groep-ID's bepaalt u zelf.
  • Nalevingsniveau - Via een kleurencode kunt u aangeven wat het nalevingsniveau is voor de praktijk. U kunt hieraan uw eigen betekenis geven. Zo kunt u bijvoorbeeld met een rode kleur aangeven dat de praktijk bepaalde protocols niet langer mag gebruiken. Of met een groene kleur kunt u aangeven dat een bepaalde item standaard gebruikt moet worden door de praktijk.Lees ook hier de afzonderlijke pagina's over het toevoegen van de items in de context van een 'gewone' Fuga. Hierin worden alle andere details uitgelegd.


Nadat u de handeling of protocol heeft bewaard, krijgt u een detailpagina te zien. Zoals u zult zien, staat de status van deze handeling op 'Niet gepubliceerd'. Deze status kunt u aanpassen door op het 'Publiceren'-icoon () te klikken. Bij de publicatie worden een aantal velden vergrendeld: naam, type, dierklasse en soort. Sommige velden blijven steeds wijzigbaar.


Item aanpassen/beheren


U kunt een item ook gewoon wijzigen door op het 'Bewerken'-icoon () te klikken. Houd er rekening mee dat u hiermee enkel de wijzigbare gegevens kunt aanpassen, aangezien het publiceren een paar details vergrendelt. Ook kunt u de fiche activeren () of deactiveren () en vergrendelen () of ontgrendelen ().


Items verwijderen is onmogelijk via Concerto, aangezien dit grote gevolgen kan hebben op de eindgebruiker.


Synchroniseren


Als u uiteindelijk de veranderingen wilt synchroniseren/doorvoeren naar de praktijk(en) klikt u op het 'Synchroniseren'-icoon. Dit is mogelijk voor alle opgelijste items (icoon bovenaan) of voor één bepaald item (icoon in de rij van het item).


Hierbij is het mogelijk om bepaalde gegevens uit te sluiten of toe te voegen:

  • Met financiële gegevens - Hiermee synchroniseert u de financiële gegevens van de handelingen, protocols en zorgplannen mee naar de praktijken. Daarmee bedoelen we de prijszetting, de prijs, kortingen, etc.
  • Met periode gegevens - Hiermee synchroniseert u de periode gegevens van de protocols en zorgplannen mee naar de praktijken. Daarmee bedoelen we de periode voor de volgende protocol, het aantal behandelingen, etc.
  • Met aantal handelingen - Hiermee synchroniseert u het aantal handelingen mee naar de praktijken.
  • Met aantal protocols - Hiermee synchroniseert u het aantal protocols mee naar de praktijken. 
  • Met aantal uitgaande eenheden - Hiermee synchroniseert u het aantal uitgaande eenheden mee naar de praktijken.

Daarnaast selecteert u de beheerde praktijken bij wie u de aanpassing(en) wilt doorvoeren.