Onder Praktijkvoorkeuren kunt u als beheerder voorkeuren wijzigen op het praktijkniveau, wat wilt zeggen dat die voorkeuren voor alle accounts gelden.


Algemeen

 • Snel wisselen van gebruiker - Hiermee activeert u de functie om snel te wisselen van gebruiker via de barcode. Eenmaal ingelogd, is het mogelijk om snel te wisselen van gebruiker door gebruik te maken van een barcodelezer en een badge met barcode per medewerker. In Instellingen => Praktijkgegevens => Medewerkers en accounts kan iemand met beheerdersrechten etiketten afdrukken per account. Dat etiket bevat de naam van de medewerker en een unieke barcode. In het briefhoofd van de pagina komt er bovenaan, rechts van de gebruikersnaam, een extra veld. Als in dit veld de barcode van bovenstaand etiket gescand wordt, wordt er gewisseld van gebruiker. Afhankelijk van de instelling van de scanner moet u al dan niet nogmaals op enter drukken.
 • Sessie timeout (in minuten) - In Fuga is de standaard sessie timeout 120 minuten. U kunt die periode hier verkleinen voor uw praktijk, wat wil zeggen dat de gebruiker automatisch wordt uitgelogd als deze periode is verstreken zonder dat hij/zij iets gedaan heeft in Fuga.
 • Maximum één dier per hok - Hiermee kunt u een beperking opleggen op de hospitalisatiehokken.
 • Maximum één dier per consultatie - Hiermee kunt u een beperking opleggen op het aantal dier per consultatie. 
 • Consultatie/verkoop op 'Niet-normale' dieren - Hiermee kunt u aanduiden of u ook dieren consulteert/aan verkoopt die een status 'Niet-normaal' (gestorven, geëuthanaseerd, etc.) hebben.
 • Meting gewicht verplicht - Hiermee maakt u het vakje van het gewicht verplicht.
 • Medewerker vergrendelen bij vergrendelen consultatie/verkoop - Hierbij duidt u aan of u de medewerker nog zou kunnen wijzigen na het vergrendelen van een consultatie of verkoop. Als u de optie aanvinkt, is het niet mogelijk om achteraf (na het vergrendelen) de medewerker van de consultatie of verkoop te veranderen.
 • Export toegankelijk voor niet-beheerder - Hiermee kunt u bepalen of rapporten exporteerbaar zijn voor beheerders en/of niet-beheerders. 
 • Consultatierapporten toegankelijk voor niet-beheerder - Als beheerder kunt u instellen dat de Rapporten onder de tab Consultatie enkel toegankelijk zijn voor een beheerder.
 • Voeg metadata toe aan bestandsnaam bij mailen - Door deze functie aan te vinken zal er in de bestandsnamen van de bestanden die u doorstuurt via e-mail metadata toegevoegd worden. Bv. bij een RX-foto (op consultatieniveau) zal de naam van de klant, de naam van het dier en het consultatienummer toegevoegd worden.
 • Ophalen aan de balie toestaan Het is mogelijk om bij het toevoegen van een product in een consultatie/verkoop aan te geven dat dit product aan de balie dient opgepikt te worden. Op deze manier weet men aan de balie wat er nog moet meegegeven worden. Het aanvinken van deze optie heeft als effect dat bij het uitschrijven van een product een vinkje 'Ophalen aan balie' verschijnt.
 • Documenten delen via tijdelijke link Levensduur (in uren) - Hiermee kunt u aangeven hoe lang de link naar een bestand geldig blijft. Als u deze parameter heeft ingesteld zult u onder de tab 'Bestanden' ook telkens een share-icoon zien naast het @-icoon.
 • Fuga Share - Hiermee activeert u de functie Fuga Share voor uw praktijk. Hier leest u er meer informatie over.
 • Zorgplan - Hiermee activeert u de functie van het zorgplan. Hier leest u er meer informatie over.
 • Ondersteuning voor REG NL nummers - Hiermee kunt u de ondersteuning van REG NL nummers activeren. Indien deze functie is aangevinkt, zal er in de productfiche een extra veld 'REG NL nummer' getoond worden. U moet enkel het nummer zelf invullen, niet het prefix 'REG NL'. Dat nummer zal vervolgens bij Nederlandse klanten ook op het TVD vermeld worden.
 • MediRund - Hiermee activeert u de functionaliteit van MediRund. Voor meer informatie over MediRund, klik hier.
 • Sanitel-Med - Hiermee activeert u de functionaliteit van Sanitel-Med. Voor meer informatie over Sanitel-Med, klik hier.
 • Bigame - Hiermee activeert u de functionaliteit van Bigame. Voor meer informatie over Bigame, klik hier.
 • Personalcard - Op de website van Personalcard (www.personalcard.nl) kunt u gratis een account aanmaken. Personalcard ontwerpt een kaart/brief voor uw mailings en behandelingsherinneringen en koppelt deze aan uw account. Na selecteren en uploaden van de te versturen kaarten/brieven worden deze door Personalcard gedrukt en verstuurd (er gaat dus een fysieke kaart naar de klant). Vanuit Fuga stuurt u aan wie welke kaartjes dient te krijgen. Als deze code is ingebracht zal u nadat u gezocht heeft op klanten of dieren het Personalcard icoontje zien boven de resultatentabel. Hiermee kunt u de adressen en bijkomende informatie doorsturen naar Personalcard. Het versturen van behandelingsherinneringen gebeurt analoog.
 • AB Register - Hiermee activeert u de functionaliteit van AB Register. Voor meer informatie over AB Register, klik hier.
 • Royal Canin - Klanten kunnen punten sparen als ze producten van Royal Canin aankopen. U kunt hier het spaarprogramma van Royal Canin activeren, zodat u geen aparte terminal nodig heeft en zodat u de verkoop ook maar één keer hoeft in te geven.
 • Een dierenarts vinden - Hiermee duidt u aan of uw praktijk getoond mag worden in de zoekfunctie van mijndieren.eu.
 • Welkomstmail - In het kader van de GDPR hebben we welkomstmails gemaakt, waarin klanten zelf hun communicatievoorkeuren kunnen aanpassen. Die mail wordt automatisch verzonden naar elke nieuwe klant die u ingeeft in uw Fuga. U kunt deze functionaliteit uitschakelen door in dit veld '-' te selecteren.
 • Mondelinge toestemming 'Commerciële info' toestaan - In de fiche van een klant kunt u aangeven of de klant 'Commerciële info' wilt ontvangen. Indien u dit op 'Ja' zet in Fuga zal Fuga registreren dat de klant mondelinge toestemming heeft gegeven. Als u wilt vermijden dat men deze instelling kan wijzigen in Fuga kunt u dit aangeven via deze optie. De klant kan deze voorkeur ook zelf beheren via de welkomstmail of via mijndieren.eu.

Stock

 • N dagen voor vervaldag verwittigen - Wanneer u het rapport Bijna vervallen niet-lege loten onder de Stock-tab opent, krijgt u een overzicht van alle producten die binnen een bepaalde periode zullen vervallen. Het is die periode die u hier instelt, met andere woorden bepaalt u hier hoeveel dagen voor de vervaldatum van een product (lot) u een waarschuwing wilt krijgen.
 • Meest recente publieksprijs gebruiken - In een lot wordt er bijgehouden wat de publieksprijs was op het moment van aankoop. Als u de prijszetting van het product ingesteld heeft op 'Publieksprijs', is het die publieksprijs die gebruikt wordt bij de verkoop/toediening van een eenheid uit het lot. Bij het inlezen van een nieuwe levering of bij het opladen van de lijst met publieksprijzen wordt de publieksprijs op het productniveau overschreven. Door deze optie aan te vinken, wordt de publieksprijs op het productniveau, in principe de meest recente, gebruikt in plaats van de publieksprijs op het lotniveau.
 • Antibioticataks doorrekenen aan klant- Het is mogelijk om de antibioticataks door te rekenen aan de eindklant. Hiervoor moet u de volgende stappen doorlopen:
  1. Instellingen => Praktijkvoorkeuren => Stock => Antibioticataks doorrekenen aan klant aanvinken.
  2. In de productfiche is er een extra veld om de antibioticataks in te vullen, dat per inkomende eenheid (eenheid groothandel) gerekend wordt. Voor leveringen die van Vetria komen zal de antibioticataks automatisch ingevuld worden. Als deze optie is aangevinkt en er is voor een product een antibioticataks verschillend van 0, dan zal de taks doorgerekend worden aan de eindklant. Zelfs al is het een consultatie of een protocol met een vaste prijs. Op de antibioticataks wordt een btw geheven die dezelfde is als die van het product waarbij de taks hoort. Op de factuur/ontvangstbewijs zal er in zo'n geval onderaan een extra lijn komen met de antibioticataks per btw-percentage.
 • CNK-equivalenten in protocols gebruiken - Indien deze optie aangevinkt is, zal bij toepassing van een protocol in een consultatie ook gezocht worden naar producten met hetzelfde CNK-nummer als het product dat in het protocol gedefinieerd is.
 • Overschrijf naam en CNK van bestaande product (standaard waarde) - Hiermee overschrijft u de naam en het CNK-nummer van een bestaand product bij het samenvoegen van producten.
 • Controle op waarde maximum stock - In het geval u bestelt binnen Fuga, kunt u hier forceren dat er een controle moet gebeuren op de waarden van de maximum stock. Dat zorgt ervoor dat u zinvolle waarden heeft. Voorbeeld: als de minimum stock van een product 10 eenheden is en de maximum stock is 15 eenheden, en het product wordt verkocht per 10 eenheden, vloeken de minimum en maximum stock.
 • Enkel beheerder kan BTW-percentage van product wijzigen - Hiermee geeft u enkel rechten aan een beheerder om het btw-percentage van producten te wijzigen.
 • Negeer prijsdaling (bruto prijs en publieksprijs) - Hiermee geeft u aan dat u prijsdalingen negeert, bij het inlezen van nieuwe leveringen.
 • Standaard leveranciersinterface - Hier geeft u uw standaard leveranciersinterface in. Lees hier hoe u uw leverancier linkt aan Fuga.
 • Maak automatisch loten aan voor nieuwe bestelbon - Met deze optie kunt u Fuga automatisch loten laten aanmaken bij het Toevoegen van een bestelbon. Dit zijn loten voor de producten op deze bestelbon en u vindt ze terug onder het rapport Niet-verzonden bestellingen.
 • Relatie tussen leveranciersinterfaces en leveranciers - In Fuga is het mogelijk om aan automatische gegevensuitwisseling (bestellen, inlezen leveringen) te doen met een aantal groothandels en apotheken. U kunt die uitwisseling activeren door de technische leveranciersinterface te koppelen aan een leverancier die u inbracht bij contacten. Hieronder vindt u een tabel die de functionaliteit en de relatie tussen de leveranciersinterface en leveranciers visualiseert. Lees hier hoe u uw leverancier linkt aan Fuga.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden groothandels - Fuga biedt u de mogelijkheid om de gebruikersnamen en wachtwoorden van de groothandels te bewaren, zodat u ze niet telkens opnieuw moet ingeven. Dat is echter niet verplicht. Bij sommige groothandels kunt u ook meerdere accounts ingeven, bijvoorbeeld als u één account per depot wilt of als u aparte accounts wilt voor humane en niet-humane producten. Lees hier hoe u uw leverancier linkt aan Fuga.

Nummers


In deze tab kunt u uw voorkeuren wijzigen wat de nummering van allerlei entiteiten (klanten, dieren, consultaties, etc.) in het systeem betreft. Die nummering kan op drie manieren, namelijk:

 • Manueel - U voert zelf het nummer in.
 • Prefix en volgnummer - U bepaalt een prefix voor de nummering, waarna het systeem er een volgnummer achter zal zetten (oplopend).
 • Prefix, jaar en volgnummer - Identiek met de bovenstaande manier, alleen wordt er achter het prefix het huidige jaartal ingevoegd. Het volgnummer zal bij het begin van een nieuw jaar automatisch gereset worden.

Documenten


In deze tab kunt u enkele instellingen rond de lay-out aanpassen voor documenten die Fuga genereert, zoals rappels, facturen, etc.

 • A4-documenten
  • Briefhoofd en voetnoot- Er zijn drie mogelijkheden om het briefhoofd en de voetnoot in te stellen, telkens met specifieke instellingen:
   • Voorgedrukt - U kunt hier de afmetingen (in mm) opgeven die de vooraf gedrukte gegevens innemen. In de gegenereerde documenten (A4-formaat) zal er plaats voorzien worden voor die voorgedrukte informatie.
   • Logo over volledige breedte - Dit is één logo dat over de volledige breedte van het blad getoond wordt. Bij het ontwerpen van dit logo streeft u best een verhouding hoogte/breedte na van 100/535.
   • Logo + bedrijfsnaam + ondertitels - Hierbij verschijnt er een logo in de linkerbovenhoek, een bedrijfsnaam in de rechterbovenhoek en onder de bedrijfsnaam is er de mogelijkheid om tot 4 subtitels in te voegen.
  • Toon bedrijfsnaam in voetnoot - Hiermee toont u de bedrijfsnaam in voetnoot. Handig als de praktijknaam verschillend is van de bedrijfsnaam.
  • Niet-standaard eerste lijn in voetnoot - Normaal wordt op de documenten aangemaakt door Fuga de eerste 'footerline' automatisch opgevuld met adres en contactgegevens van de praktijk. Via deze functie is het mogelijk om de inhoud van deze lijn volledig zelf te bepalen. 
  • Niet-standaard tweede lijn in voetnoot - Normaal wordt op de documenten aangemaakt door Fuga de tweede 'footerline' automatisch 
   samengesteld aan de hand van BTW-nummer en bankinformatie. Hiermee bepaalt u zelf de inhoud van deze lijn.
  • Voorstelling naam in adres - Hier kunt u aanduiden welke aanspreking u verkiest in het adres.
  • Extra bericht op document - Indien u een extra bericht op al uw documenten wilt hebben, kunt u dat hier ingeven.
 • Brief
  • Briefhoofd op elke pagina - Indien een document meerdere pagina's heeft, kunt u hier instellen of het logo en bedrijfsnaam zich op elke pagina herhalen, of niet.
  • Lettergrootte - Hier kunt u instellen welke lettergrootte er gebruikt moet worden.
 • Verklaring - Hier kunt u, in drie talen, 'verklaringen' wijzigen en/of toevoegen. Dit zijn de verklaringen die gebruikt kunnen worden in de template 'Verklaring'.
 • Facturen/ontvangstbewijzen
  • Volgorde consultaties/verkopen - Indien een factuur over meerdere consultaties en verkopen gaat, kunt u de rangschikking of volgorde daarvan bepalen. U kunt ze rangschikken op nummer, datum of afrekendatum.
  • Groeperen - Hier kunt u kiezen hoe de items op een factuur gegroepeerd staan. Volgende groeperingen zijn mogelijk: 'Niet gegroepeerd', 'Protocol - Handeling - Vrije boeking - Product', 'Handeling - Vrije boeking - Protocol - Product' of 'Vrije boeking - Handeling - Protocol - Product'.
  • Volgorde binnen consultatie/verkoop - Hier kunt u kiezen of de toegevoegde items 'Alfabetisch' of 'Chronologisch' gesorteerd worden. Zo bepaalt u ook de volgorde de elementen in een protocol.
  • Formattering aangerekende items - De beschrijving van de aangerekende items zijn zowel afkomstig van de praktijk (handelingen, protocols) als van buitenaf (productnamen), waardoor er een onaangename mix van kleine en hoofdletters kan ontstaan. Met deze optie kunt u ervoor zorgen dat dat eenvormiger gepresenteerd wordt. U kunt daarbij kiezen uit: 'Geen', 'Eerste letter hoofdletter, rest klein' of 'Alles in hoofdletters'.
  • Verkoopsvoorwaarden tonen op ontvangstbewijs - Deze optie laat u toe om de verkoopsvoorwaarden te tonen op de ontvangstbewijzen.
  • Detail toegediende producten tonen op factuur (standaard waarde voor nieuwe klanten) (Producten/protocols) - Hier kunt u instellen of toegediende producten mee op de factuur komen te staan, of niet. Dit is overigens een standaard waarde, die ook instelbaar is per klant.
  • Één bedrag per protocol tonen - Hiermee kunt u beslissen of er slechts één bedrag per protocol wordt gegeven.
  • V(verkocht)/T(toegediend) tonen bij producten - Hiermee kunt u bepalen of er wordt aangeduid of een product verkocht of toegediend is.
  • Toon lotnummer - Hiermee kunt u de lotnummers tonen op de facturen en ontvangstbewijzen.
  • Toon identificatie dier (groep) - Hiermee kunt u de identificatie tonen op elke relevante factuurlijn (indien de identificatie verschillend is van de naam van het dier).
  • Totaal per consultatie/verkoop tonen - Hiermee kunt u bepalen of er telkens wordt aangeduid of het totaal wordt getoond per consultatie of verkoop.
  • Taalspecifieke benamingen voor handelingen, protocols, etc. - Indien gewenst, kunt u een specifieke omschrijving per taal ingeven voor producten, handelingen, protocols en eenheden. Vanaf dan verschijnen er in de fiche van een protocol of handeling extra velden om een taalspecifieke omschrijving in te geven, en u krijgt de mogelijkheid om ook producteigenschappen in meerdere talen in te brengen. Als er geen taalspecifieke waarde wordt ingevuld, wordt de 'standaard' waarde gebruikt.
  • Vermindering diensten/verkoop tonen - Hiermee kunt u instellen of u verminderingen op de factuur kenbaar wilt maken aan de klant of niet.
  • Code/initialen medewerker tonen - Als dit vakje aangevinkt is, zal bij elk item op de factuur de initialen getoond worden van de medewerker die het item heeft toegevoegd.
  • Legende consultatie/verkoop - Hiermee bepaalt u zelf welke gegevens er per consultatie vermeld moeten worden op de factuur.
  • Prijzen excl. btw tonen - Als u dit vakje uitvinkt, zal er enkel het aantal en de prijs inclusief btw getoond worden op het ontvangstbewijs of de factuur.
  • Gestructureerde mededeling (OGM) - Hiermee is het mogelijk om een gestructureerde mededeling (OGM) op facturen en ontvangstbewijzen te zetten.
  • Expliciet bericht om (factuur)nummer te vermelden bij overschrijving - Hiermee kunt u ervoor zorgen dat er een vetgedrukte tekst op de factuur komt waarin gevraagd wordt om het factuurnummer te vermelden bij overschrijving. Als u al gekozen heeft om met een gestructureerde mededeling te werken, dan heeft deze optie geen effect.
  • Overzicht onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen tonen - Hiermee wordt er onderaan op elke factuur/ontvangstbewijs een overzicht getoond van alle onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen. Als er geen onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen zijn, zal er niets getoond worden.
  • Overzicht onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen tonen (derde betaler) - Deze functie geeft u de mogelijkheid om het 'Overzicht onbetaalde facturen' toch niet te tonen in het geval van een derde betaler. Als er geen onbetaalde facturen/ontvangstbewijzen zijn, zal er niets getoond worden.
  • Alternatief voor 'Specimen' titel - Als u een pdf preview aanmaakt van de rekening, staat er standaard 'Specimen' op gedrukt. Met deze optie kunt u het woord 'Specimen' vervangen door iets anders, zoals 'Offerte'.
 • Facturen/ontvangstbewijzen e-mail
  • Beschikbare parameters - Deze parameters kunt u gebruiken in de standaardtekst die gebruikt wordt bij het versturen van facturen en ontvangstbewijzen via e-mail.
  • Onderwerp e-mail - Bij het mailen van facturen en ontvangstbewijzen kunt u nu zelf bepalen wat de begeleidende standaardtekst is.
  • Inhoud e-mail - Bij het mailen van facturen en ontvangstbewijzen kunt u nu zelf bepalen wat de begeleidende standaardtekst is.
 • Betalingsherinneringen
  • Verkoopsvoorwaarden tonen - Laat toe om ook op de betalingsherinnering de verkoopsvoorwaarden te zetten.
 • Laboaanvraag
  • Factuur aan eigenaar - Hier kunt u bepalen of de factuur naar de eigenaar standaard staat aangevinkt bij een laboaanvraag.
 • TVD
  • TVD-nummering - Hier kunt u kiezen tussen 'Volgnummer per ondertekenaar' en 'Volgnummer per praktijk'. Als u voor de optie 'Volgnummer per ondertekenaar' kiest, heeft u onder de tab Instellingen => Mijn voorkeuren => Documenten => TVD de keuze om een automatische nummering van de TVD's in te voeren. Het nummer dat op het TVD getoond wordt is in dat geval van de vorm 'regio ordenummer'-'ordenummer'-'volgnummer'. Als u daarentegen voor 'Volgnummer per praktijk' kiest moet u de laatste TVD-volgnummer ingeven. Als u mFuga gebruikt, kunt u overigens best niet de nummering per praktijk aanduiden, omdat die optie niet goed samengaat met mFuga. mFuga kent namelijk offline nummers toe.
  • Lotnummers leeg laten - Hiermee bepaalt u of u de lotnummers leeg laat, of niet.
  • Geen posologie bij toegediende producten
  • Geen duur van de behandeling bij toegediende producten 
  • Toegediende hoeveelheid tonen - Hiermee bepaalt u of de toegediende hoeveelheid al dan niet getoond moet worden.
  • Toon soort bij producteigenschap - Hiermee bepaalt u of de diersoort bij producteigenschappen al dan niet getoond moet worden.
  • Sorteervolgorde - Hier kunt u de volgorde bepalen waarin de TVD's worden weergegeven: 'Productnaam - Identificatie' of 'Identificatie - Productnaam'.
  • Posologie/wachttijd - Hiermee kunt u een standaardtekst ingeven die gebruikt zal worden als er in de productfiche geen posologie of wachttijd voorhanden is. De inhoud zou bijvoorbeeld 'Zie bijsluiter' kunnen zijn.
  • Opmerkingen/adviezen - Hier bepaalt u welke standaard tekst er zal verschijnen op elk TVD. Bij aanmaak van het document is die tekst nog te wijzigen, indien gewenst.
 • TVD e-mail
  • Beschikbare parameters - Deze parameters kunt u gebruiken in de standaardtekst die gebruikt wordt bij het versturen van TVD's via e-mail.
  • Onderwerp - Hier geeft u het onderwerp van die mail in.
  • Inhoud - Hier geeft u de inhoud van die mail in.

Labo


Voor de labo's waarmee Fuga een interface heeft, kunt u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Dat zorgt ervoor dat u niet steeds opnieuw die gegevens moet invullen bij het ophalen van nieuwe resultaten. Ook kunt u hier ingeven vanaf welk volgnummer u wilt starten voor de laboaanvragen. Het volgnummer is de sleutel die op uw aanvraag (mijn referentie) zal staan en die terug meekomt met de resultaten zodat ze automatisch gekoppeld kunnen worden aan de juiste consultatie.


De optie 'Resultaten met gekende bestemming niet tonen in Docu center' laat toe dat externe documenten waarvan de bestemming bekend is, onmiddellijk aan die bestemming (consultatie, dier, klant) gekoppeld worden zonder eerst in het Docu center te verschijnen.


Meer informatie over hoe u uw labo aan Fuga kunt linken vindt u hier.


Etiketten


U kunt hier het formaat kiezen van de verschillende gegenereerde etiketten. Indien een formaat niet beschikbaar is, kunt u steeds onze helpdesk contacteren om dat specifieke formaat toe te voegen. 


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


Agenda

 • Agenda begintijdstip - Het eerste tijdstip van de dag dat op de agenda vermeld wordt.
 • Agenda eindtijdstip - Het laatste tijdstip van de dag dat op de agenda vermeld wordt.
 • Standaard duur agendaboeking - Hoeveel tijd u standaard wilt voorzien per consultatie. Deze tijdsduur wordt automatisch ingevuld bij het registreren van een afspraak in de agenda, maar het is ook mogelijk om dat manueel aan te passen.
 • Kleurmodus - Via deze functie kunt u kiezen hoe de kleuren gebruikt worden in de agenda. U kunt een kleur als achtergrond hebben of een kleur als een cirkeltje voor de icoontjes.
 • Labelkleur ook als achtergrond zetten - Het label (consultatieruimtelabel of medewerkerslabel) wordt als een balk langs de afspraken gezet. Via deze functie kunt u ervoor zorgen dat deze kleur ook als achtergrond getoond wordt voor de periodes dat er nog geen afspraken zijn. Hier vindt u meer informatie over de labels.
 • Kleur afspraaktype - Hier kunt u de kleuren van elke afspraak kiezen, zoals verlof, vergadering, vrij, etc.
 • Kleur consultatie/verkoop status - Hier kunt u de kleuren definiëren voor de status van de consultatie of verkoop, zoals afspraak, afspraak online, wachtkamer, afgerekend, etc.
 • Kleur consultatie/verkoop type - Hier kunt u de kleuren van elk type consultatie of verkoop kiezen, zoals praktijkconsultatie, operatie, etc.
 • Medewerkers-/consultatieruimtelabel - Hiermee kunt u zelf labels maken per medewerker/consultatieruimte. Door op het 'Toevoegen'-icoon () te klikken, kunt u een nieuw label aanmaken. Meer informatie vindt u terug op deze pagina.
 • Praktijkconsultatie: afspraaktype - Hier maakt u eventuele afspraaktypen met een specifieke duur. Lees er hier alles over.
 • Hulpmiddelen - Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven welke hulpmiddelen men nodig heeft bij deze afspraak, bv. een echotoestel, een anesthesietoestel, etc. Hier geeft u de mogelijke hulpmiddelen in en in welke hoeveelheden ze aanwezig zijn in de praktijk. Bij het maken van een afspraak kunt u vervolgens een hulpmiddel reserveren. Er gebeurt dan een controle of dit hulpmiddel nog wel voorhanden is.

Sms


Om de sms service te activeren, werken we samen met de sms gateways Spryng en Clickatell. Maak een account aan bij Clickatell of Spryng en geef hier uw gegevens in. Enkel als die gegevens ingevuld zijn, zal de optie om sms'en te versturen vanuit Fuga beschikbaar zijn.


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


Bevestiging afspraak


Hier wordt de service voor het sturen van bevestigingen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende typen van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail, maar u kunt zoals voor alle communicaties eigen templates maken. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingestelde waarde staan, maar is per afspraak te wijzigen.


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


Herinnering afspraak


Hier wordt de service voor het sturen van herinneringen via sms en e-mail geactiveerd en geconfigureerd. Hier kunt u ook de templates instellen voor verschillende typen van consultaties. Er zijn standaard templates aanwezig voor zowel sms als e-mail. De klantenvoorkeur zal bij elke nieuwe afspraak als standaard ingestelde waarde staan, maar is per afspraak te wijzigen.


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


Dierverzekering


Hier kan u voor de verschillende verzekeringsmaatschappijen aangeven of u facturen electronisch wil doorsturen naar de verzekeraar. Ook kan u instellen of u bij nieuwe dieren informatie over een mogelijke verzekering wilt opsturen naar uw klant.


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


mijndieren.eu


Deze instellingen hebben betrekking tot de algemene weergave en mogelijke wijzigingen van uw praktijk op mijndieren.eu.


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.


Publieke agenda


Deze instellingen hebben betrekking tot de mijndieren.eu-agenda. Hiermee kunt u onder andere instellen wanneer u online afspraken wilt toelaten. 


Meer informatie vindt u terug op deze pagina.